LS. Quốc Vũ

LS. Quốc Vũ

2021-08-05 09:53:00

Bà Rịa – Vũng Tàu: Những khuất tất từ mở thầu trực tiếp Gói thầu số 10 của Dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi do Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư (bên mời thầu). Dự án nằm tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án này có quy mô 01ha, đã được HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất thực hiện dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Dự án có tổng cộng 10 gói thầu, ngày 30/7/2021 vừa qua bên mời thầu đã tổ chức buổi lễ mở thầu đối với gói thầu Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (gói số 10) ngay trong thời điểm toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19. Theo một số nhà thầu cho biết, quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói số 10 có khuất tất, có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ dự thầu, không minh bạch, công khai thông tin về đấu thầu.

Dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi do Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư.  Vị trí dự án nằm tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 13/10/2019, dự án này được HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất thực hiện dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, được biết tổng diện tích thực hiện dự án là 01ha, trong đó diện tích thu hồi và thực hiện dự án năm 2020 là 0,37ha, nguồn gốc đất thực hiện dự án là đất hộ dân. (Danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết 110 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 3585/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 02/01/2020, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu có tên “Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi” lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gồm 10 gói thầu như sau:

-        Gói 01: Đo vẽ bản đồ địa chính, giá gói thầu là 30.000.000 đồng, nguồ vốn từ Ngân sách tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 2 tháng.

-        Gói 02: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, giá gói thầu 1.725.928.230 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 2 tháng.

-        Gói 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, giá gói thầu 114.696.019 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 6 tháng.

-        Gói 04: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị, giá gói thầu 1.655.645.426 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 24 tháng.

-        Gói 05: Tư vấn thẩm định giá thiết bị, giá gói thầu 50.000.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 01 tháng.

-        Gói 06: Tư vấn kiểm toán, giá gói thầu 663.325.096 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 4_ năm 2021, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 06 tháng.

-        Gói 07: Bảo hiểm công trình, giá gói thầu 83.580.620 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2022, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 24 tháng.

-        Gói 08: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ, giá gói thầu 30.000.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 01 tháng.

-        Gói 09: Mua sắm trang thiết bị văn phòng, giá gói thầu 2.532.975.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2021, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 06 tháng.

-        Gói 10: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, giá gói thầu 82.824.944.522 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2020, loại hợp đồng theo thời gian với thời gian thực hiện là 24 tháng.

Các thông tin về Gói thầu số 10 được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Các thông tin về Gói thầu số 10 được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày 02/7/2021 (vào lúc 16 giờ 45 phút), Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở bán hồ sơ mời thầu (HSMT), thời điểm kết thúc bán hồ sơ mời thầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/7/2021.

Ngày 12/7/2021, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng tải thông báo mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 10: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Theo đó, thời điểm mở thầu vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30/7/2021. Hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc với số tiền bảo đảm dự thầu 2.480.000.000 VND (Hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Việc Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp mở thầu đối với gói thầu số 10 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 30/7/2021 rơi đúng vào thời điểm toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện việc giãn cách xã hội là không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụ thể, ngày 17/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX, theo đó thời gian thực hiện: 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/7/2021. Ngày 18/7/2021 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 8614/UBND – VP về việc áp dụng biên pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ. Trong đó có nội dung: “Dừng toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp về phòng chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị), tăng cường hợp trực tuyến. Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng…”. Trong khi đó “Mở thầu” là một sự kiện có tính chất quan trọng trong qui trình tổ chức đấu thầu, có thời điểm, địa điểm sự kiện mở thầu được qui định rõ trong hồ sơ mời thầu và được tổ chức công khai với sự tham gia của các nhà thầu cùng các bên có liên quan.

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 1)

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 1)

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 2)

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 2)

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 3)

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 3)

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 4)

Văn bản sửa đổi HSMT Gói thầu số 10 thuộc dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và Bệnh phổi (trang 4)

Mặt khác, một số nhà thầu cho biết có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu qua việc có nhà thầu nộp không đủ hồ sơ dự thầu nhưng không bị loại (không hủy thầu). Đồng thời, trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 10 của dự án không thấy có biên bản mở thầu được đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn. Đây là hành vi không công khai, minh bạch đối với các thông tin phải đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định pháp luật. Vậy, những vấn đề này được pháp luật quy định như thế nào?

Việc không công khai Biên bản mở thầu có vi phạm quy định của pháp luật không?

Theo quy định tại Điểm l, Khoản 1, Điều 8 quy định "Thông tin khác có liên quan." là thông tin phải đăng tải trên mạng đấu thầu, báo đầu thầu. Hiện nay Luật và văn bản hướng dẫn Luật đấu thầu chưa liệt kê cụ thể "Biên bản mở thầu" là thông tin phải đăng tải. Tuy nhiên, Biên bản mở thầu là tài liệu, văn bản ghi nhận thành phần tham dự lễ mở thầu, bên mời thầu, các nhà thầu mua hồ sơ mời thầu, … nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, trong trường hợp này Biên bản mở thầu được xem là tài liệu chứa “Thông tin khác có liên quan” theo quy định tại Điểm l, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu 2013, phải được đăng tải lên hệ thống mạng đầu thầu quốc gia, báo đấu thầu. Như vậy, việc không đăng tải “Biên bản mở thầu” là trái quy định tại Điểm l, Khoản 1, Điều 8 Luật Đấu thầu 2013. Theo Điều 22, Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định hành vi không đăng tải các thông tin về đấu thầu bị phạt mức tiền phạt đến 10 triệu đồng.

ldthhm
Việc nhà thầu nộp không đủ hồ sơ dự thầu thì có hủy thầu không?

Theo Điều 17 Luật Đấu thầu 2013 quy định 4 trường hợp phải hủy thầu gồm:

1.Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2.Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3.Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4.Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo nội dung phản ánh của một số nhà đầu thầu thì trong quá trình lựa chọn nhà thầu có nhà thầu nộp không đủ hồ sơ dự thầu (không đáp ứng điều kiện theo Hồ sơ mời thầu). Như vậy, có dấu hiệu việc vi phạm Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu 2013, theo đó chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, ra quyết định hủy thầu.

Việc hủy thầu dẫn đến việc tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. (căn cứ Điều 18, Luật Đấu thầu 2013). Chẳng hạn như, theo Điểm a, Điều 20 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định: hành vi “Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu, nhà đầu tư không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư” là vi phạm quy định về tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Tổ chức, cà nhân vi phạm bị phạt mức tiền phạt đến 40 triệu đồng.