Mèo mun

Mèo mun

2021-08-04 20:45:00

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức mở thầu ngay trong giai đoạn giãn cách xã hội liệu có vi phạm?

Ngay trong thời điểm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thì Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tổ chức đấu thầu trực tiếp gói thầu Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu số 10 trong dự án cải tạo Trung tâm y tế Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và bệnh phổi do Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là chủ đầu tư và cũng là bên mời thầu.

Được biết, Dự án cải tạo Trung tâm y tế Long Điền cũ thành Bệnh viện lao và bệnh phổi này nằm trong danh mục dự án cần thu hồi đất thực hiện dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng diện tích thực hiện dự án là 01ha, trong đó diện tích thu hồi và thực hiện dự án năm 2020 là 0,37ha. Nguồn gốc đất là đất hộ dân. (Danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết 110 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 3585/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Ngày 02/01/2020, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Bên mời thầu) đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu có tên “Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi” lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, có 10 gói thầu được đăng tải để lựa chọn nhà thầu gồm:

- Gói 01: Đo vẽ bản đồ địa chính, giá gói thầu là 30.000.000 đồng, nguồ vốn từ Ngân sách tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 2 tháng.

- Gói 02: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, giá gói thầu 1.725.928.230 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu:Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 2 tháng.

- Gói 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, giá gói thầu 114.696.019 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 6 tháng.

- Gói 04: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và thiết bị, giá gói thầu 1.655.645.426 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 24 tháng.

- Gói 05: Tư vấn thẩm định giá thiết bị, giá gói thầu 50.000.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 1_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 01 tháng.

- Gói 06: Tư vấn kiểm toán, giá gói thầu 663.325.096 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 4_ năm 2021, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 06 tháng.

- Gói 07: Bảo hiểm công trình, giá gói thầu 83.580.620 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2022, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 24 tháng.

- Gói 08: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ, giá gói thầu 30.000.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2020, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 01 tháng.

- Gói 09: Mua sắm trang thiết bị văn phòng, giá gói thầu 2.532.975.000 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2021, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 06 tháng.

- Gói 10: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, giá gói thầu 82.824.944.522 đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu vào Quý 2_ năm 2020, loại hợp đồng theo thời gian với thời gian thực hiện là 24 tháng.

Hồ sơ mời thầu gói thầu số 10

Hồ sơ mời thầu gói thầu số 10

Ngày 02/7/2021, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở bán hồ sơ mời thầu (HSMT), thời điểm kết thúc bán hồ sơ mời thầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/7/2021.

Ngày 12/7/2021, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng tải thông báo mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 10: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị. Theo đó, thời điểm mở thầu vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30/7/2021. Hình thức bảo đảm dự thầu là Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc với số tiền bảo đảm dự thầu 2.480.000.000 VND (Hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

Empty
Empty
Empty
Empty

Ngày 17/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ, theo đó thời gian thực hiện: 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 19/7/2021. Ngày 18/7/2021 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 8614/UBND – VP về việc áp dụng biên pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tường Chính phủ. Trong đó có nội dung:

GC

“Thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 14 ngày bắt đầu từ 00 giờ ngày 19/7/2021 theo nguyên tắc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân; gia đình với gia đình; tổ dân phố với tố dân phố; khu phố, thôn, ấp với khu phố, thôn, ấp; xã, phường, thị trấn với xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố với huyện, thị xã, thành phố.”. (từ 00 giờ ngày 19/7/2021 đến 00 giờ ngày 01/8/2021 toàn tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội). Tại điểm đ, mục 2 văn bản 8614/UBND – VP có nội dung nêu rõ: “Chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; …”. Như vậy, việc Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp thông báo mở thầu đối với gói thầu số 10 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 30/7/2021 rơi đúng vào thời điểm toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện việc giãn cách xã hội, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, làm việc tại nơi công sở…

Tổ chức mở thầu trực tiếp ngay trong giai đoạn giãn cách xã hội

Tổ chức mở thầu trực tiếp ngay trong giai đoạn giãn cách xã hội

Việc tổ chức mở thầu vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 30/7/2021 không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bởi theo một số nhà thầu, ở thời điểm hiện tại, việc tham dự các gói thầu đấu thầu không qua mạng hiện là bài toán khó, đặc biệt là với nhà thầu ở địa phương khác. Ở thời điểm hiện tại, dù đủ năng lực thực hiện những gói thầu lớn, nhưng nếu không thực hiện đấu thầu qua mạng thì nhà thầu cũng không thể tham dự.

 Mặt khác, một số nhà thầu cho biết có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đấu thầu qua việc có nhà thầu nộp không đủ hồ sơ dự thầu nhưng không bị loại. Đồng thời, trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 10 của dự án không thấy có biên bản mở thầu được đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn. 

Qua tìm hiểu gói thầu số 10 trong Dự án Nâng cấp Trung tâm y tế huyện Long Điền thành Bệnh viện Lao và bệnh Phổi không thấy được công khai trên mạng điện tử, và không thấy có biên bản. Theo thông tin trên muasamcong.mpi.gov.vn, gói thầu số 10 là gói hỗ hợp có giá 82.824.944.522 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, hình thức đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, không qua mạng hoàn toàn không có thêm thông tin nào khác.

Theo một số nhà thầu, việc làm này đã vi phạm luật đấu thầu, hơn nữa trong các nhà thầu có nhà thầu không đủ hồ sơ nhưng không bị loại mà được cho thêm thời gian để hợp thức hóa. Điều này có đảm bảo khách quan minh bạch?