Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-06-19 11:20:00

Bà Rịa - Vũng Tàu: Núi Thị Vải đang bị san hạ?

Khoảng 40.000 m2 đất trên núi Thị Vải (P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị băm nát gần 1 năm qua. Đá trên núi bị đào xới tan hoang, tạo thành những con đường, ao nước, tiểu cảnh như khu sinh thái.

Thanh niên online có bài viết:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty