Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-06-23 09:17:00

Bà Rịa - Vũng Tàu hỏa tốc rà soát vụ núi Thị Vải bị băm nát

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các sở ngành rà soát tình hình san hạ, xây dựng tại khu vực núi Thị Vải và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực này.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty