Loa phường

Loa phường

2021-09-13 21:01:00

Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an tỉnh hướng dẫn cấp, quản lý giấy đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16

Nhằm triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả việc cấp, quản lý Giấy đi đường trowng thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh. Mới đây ngày 12/9/2021, Công An tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản gửi các Sở ban ngành về việc Thí điểm cấp, quản lý giấy đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

images1678760_giay

Cụ thể như sau:

Cấp trực tuyến qua mạng Internet, thông qua mẫu QR- code cho từng cá nhân sau khi đăng ký và được duyệt cấp qua Website: https://giaydiduong.baria-vungtau.gov.vn

Cơ quan, đơn vị được cấp giấy đi đường sẽ phần làm 3 cấp: Cấp tỉnh do Phòng CSQL hành chính về trật tự xã hội Công An tỉnh, cấp huyện do Đội quản lý hành hính về TTXH và đối với cấp xã sẽ do Công an xã, phường, thị trấn trực tiếp xử lý.

Đối với cơ quan đơn vị đăng ký và người thuộc diện cấp Giấy đi đường: các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh lập danh sách đăng ký cấp giấy gửi về Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) qua địa chỉ Gmail: [email protected]

Người thuộc đại diện được cấp giấy đi đường giai đoạn 1: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh (Đảm bảo số lượng làm việc theo quy định).

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh có trách nhiệm xét duyệt, lập danh sách đăng ký cấp giấy và quán triệt cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện di chuyển theo đúng "điểm đi, tuyến đường đi và điểm đến" trong giấy đi đường được cấp. Thời gian thực hiện giai đoạn 1: Từ 0h ngày 12/9/2021 bắt đầu triển khai cấp giấy đi đường cho người thuộc diện được cấp. (Trong thời hạn 4 ngày chuyển đổi giấy đi đường, đến 0h ngày 15/9/2021, các giấy tờ đã cấp còn hạn và hợp lệ vẫn được sử dụng để di chuyển)

Giai đoạn 2: Từ 0h ngày 15/9/2021, triển khai cấp giấy đi đường cho tất cả những nguwoif thuộc diện còn lại. (Trong thời hạn 4 ngày chuyển đôit giấy đi đường, đến 0h ngày 18/9/2021, các giấy tờ đã cấp còn hạn và hợp lệ vẫn được sử dụng để di chuyển).

Về kiểm tra giấy đi đường, các lực lượng chức năng thuộc Tổ đảm bảo ANTT và các chốt kiểm soát trên địa bàn; Lực lượng Công an cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; Các chốt bảo vệ khu phong tỏa, cách ly và bảo vệ vùng xanh; Lực lượng bảo vệ ANTT và phòng, chống dịch tại các trụ sở cơ quan các sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể (kiểm tra tại cổng ra vào).

Empty
Empty
Empty
Empty