Mac Dinh Cuong

Mây lang thang

2021-05-14 15:10:00

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 4961/UBND-VP chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT về việc tổ chức thanh tra tình trạng phân lô, bán nền tại một số tỉnh, thành.

images

Tại BR-VT, tình trạng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa phù hợp quy định pháp luật, việc quảng cáo rao bán đất nền khá phổ biến. Các khu dân cư chưa xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã chuyển nhượng cho các hộ dân, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự. Do đó, trong văn bản hỏa tốc 46961/UBND-VP, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật các dự án nhà ở, khu đô thị, các khu đất được phép phân lô tách thửa đất ở, đủ điều kiện được chuyển nhượng, công khai trên các trang thông tin điện tử để người dân biết, nhằm tránh bị thiệt hại khi tham gia giao dịch. Sở Xây dựng cũng phải chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các dự án nhà ở, khu đô thị đã được cấp chủ trương đầu tư, để yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng quy định, kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có).

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để cập nhật các dự án nhà ở, khu đô thị, các khu đất được phép phân lô tách thửa đất ở, đủ điều kiện được chuyển nhượng, công khai trên các trang thông tin điện tử để người dân biết, nhằm tránh bị thiệt hại khi tham gia giao dịch; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền. Đồng thời, kiểm tra xử lý dứt điểm các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép, sai phép.