Mac Dinh Cuong

Hải Đăng

2021-05-04 15:35:00

ApartHotel, cơ hội và rủi ro nào cho mô hình du lịch all - in - one đối với nhà đầu tư

ApartHotel từng được đánh giá là một mô hình mới trên thị trường bất động sản, theo hướng all - in - one (tất cả trong một), ApartHotel đã thực sự tạo ra luồng gió mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khách hàng mua các căn hộ được xây dựng theo mô hình ApartHotel có thể đối diện với các vấn đề như mua condotel thời gian qua.

Ngày 22/11/2019 trên Đầu tư Bất động sản online chia sẻ bài viết: Mô hình du lịch mới ApartHotel: Đâu là lợi thế cạnh tranh

Bài viết chia sẻ nhưng kỳ vọng của loại hình kinh doanh BĐS đầy mới mẻ như mô hình du lịch all - in - one mà điển hình là ApartHotel được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật lớn.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Mới đây nhất ngày 4/5/2021, Đất Việt online có bài viết: Cơ hội và rủi ro với khách hàng mua căn hộ ApartHotel. Chia sẻ của luật sư khi khách hàng mua các căn hộ được xây dựng theo mô hình ApartHotel có thể đối diện với các vấn đề như mua condotel thời gian qua.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty