Mây lang thang

Mây lang thang

2022-05-29 17:00:00

Án phí đối với người thứ ba trong vụ án thừa kế?

Là người được nhờ quản lý thửa đất là di sản thừa kế giữa nguyên đơn và bị đơn trong vụ án “tranh chấp di sản thừa kế, tôi có yêu cầu độc lập đề nghị được hưởng công sức giữ gìn tôn tạo quyền sử dụng đất, tôi có phải chiụ án phí sơ thẩm không? Văn Ngọc Vũ (H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng)

Theo TAND tối cao hướng dẫn, người có công sức giữ gìn tôn tạo đối với quyền sử dụng đất là di sản thừa kế… nếu họ là người ngoài diện được hưởng thừa kế (người có quyền, nghĩa vụ liên quan còn gọi là người thứ ba), họ có yêu cầu độc lập đề nghị được hưởng công sức giữ gìn tôn tạo quyền sử dụng đất mà nguyên đơn, bị đơn đang tranh chấp yêu cầu chia thừa kế thì án phí dân sự sơ thẩm được quy định như sau:

Nếu yêu cầu của họ được chấp nhận, tòa án tuyên xử cho họ được hưởng phần công sức giữ gìn tôn tạo đối với quyền sử dụng đất trong vụ án chia di sản thừa kế thì không phải chịu án phí; những người được thừa kế theo pháp luật hoặc di chúc phải chịu án phí sơ thẩm theo mức tương ứng giá trị phần tài sản mà người thứ ba được hưởng trong khối di sản thừa kế.

Nếu yêu cầu của họ không được chấp nhận thì họ phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cầu hưởng phần công sức giữ gìn tôn tạo đối với quyền sử dụng đất trong vụ án chia di sản thừa kế.

Như vậy, ông không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm nếu yêu cầu của ông được tòa án chấp nhận, ngược lại ông phải chịu án phí dân sự sơ thẩm.

Để được tư vấn chi tiết và cụ thể vui lòng liên hệ tổng đài 0845. 247.247 để được hỗ trợ.