Hải Đăng

Hải Đăng

2021-10-09 07:58:00

Ai được ra, vào TP.HCM trong các trường hợp cấp thiết?

Theo Sở GT-VT TP.HCM, các trường hợp được di chuyển ra, vào TPHCM trong các trường hợp cấp thiết, gồm: đưa đón người bệnh hiểm nghèo, đưa đón con nhỏ, đưa đón phụ nữ mang thai....

nguồn VOV

nguồn VOV

Người đi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phố khác trong một số trường hợp: Đưa đón người bệnh hiểm nghèo; đưa đón con nhỏ (< 18 tuổi), phụ nữ mang thai; tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; tham gia thi tuyển do các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức; thực hiện di chuyển theo yêu cầu của toà án hoặc cơ quan điều tra.

Người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác có nguyện vọng trở về TP.HCM thuộc trường hợp: Có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM; có giấy xác nhận tạm trú tại TP.HCM; giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ nơi đến là TP.HCM.

Người đã được sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, thành phố nơi đến cho phép đến thì không thuộc đối tượng cần Sở GTVT TP.HCM xác nhận di chuyển.

Mẫu đăng ký hỗ trợ di chuyển

Mẫu đăng ký hỗ trợ di chuyển

Phương thức đăng ký: Mẫu đăng ký trên cổng thông tin điện tử của Sở GTVT tại địa chỉ https://thongtin-sgtvt.tphcm.gov.vn/dich-vu-cong/dang- ky-di-chuyen; nộp trước thời gian di chuyển ít nhất 48 giờ.

Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm người dân nhận được thông tin đăng ký thành công của Sở GTVT, Sở sẽ phản hồi kết quả giải quyết thông qua địa chỉ mail của người gửi đơn.

Trường hợp đơn được chấp thuận: Người làm đơn sẽ nhận được file PDF của giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR code.

Mã QR code này nhằm phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển.

Trường hợp đơn không được chấp thuận, người làm đơn sẽ nhận được phản hồi.

Nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc có ý kiến góp ý, đề nghị quý cơ quan, đơn vị người dân liên hệ với Sở GTVT thông qua số điện thoại (zalo) 0988.205.533 để được hướng dẫn.

Sở GTVT cũng lưu ý, người được hỗ trợ di chuyển là người đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm (điều kiện này không áp dụng đối với người dân TP.HCM từ các tỉnh, thành phố khác trở về TP).