Mac Dinh Cuong

Hương Thị

2021-05-22 07:58:00

Aeon Mall quyết định đầu tư trung tâm thương mại tại thành phố Biên Hòa

Thời gian vừa qua, Aeon Mall đã có những động thái tìm hiểu về môi trường và địa điểm đầu tư tại Đồng Nai. Đây là điểm đến có nhiều tiềm năng vì dân số đông hơn 3,1 triệu người. Với thế mạnh này, công ty Aeon mall quyết định sẽ đầu tư 1 trung tâm thương mại tại TP Biên Hòa.

Ngày 21/5/2021, trên VietNam Finance có bài viết: "Tiến đánh" Đồng Nai, Aeon Mall muốn xây dựng trung tâm thương mại tại Biên Hòa. 

z2504496282286_4a3f69fc5f57494637174875292fcc24
z2504496995801_b5c253b28378caf83346f3a1f360cff9