lili

lili

2022-07-11 08:30:00

7 khu công nghiệp được thu hút đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà ở Đồng Nai

Đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai cho biết, Đồng Nai có 7 KCN có ngành nghề thu hút đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà, tăng 3 KCN so với đầu năm 2022.

20200918-095903

Đó là các KCN: An Phước, Long Đức (H.Long Thành); Nhơn Trạch III, Ông Kèo (H.Nhơn Trạch); Hố Nai 3, Bàu Xéo (H.Trảng Bom); Loteco (TP.Biên Hòa).

Các KCN còn lại nếu muốn thu hút dự án đầu tư ngành nghề sản xuất điện, nhiệt điện, phân phối điện phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư, mục tiêu hoạt động của dự án và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường.

Riêng đối với các doanh nghiệp trong KCN, đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà để sử dụng (không bán, không phân phối lại cho đơn vị khác) không phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề, mục tiêu hoạt động.