Mây lang thang

Mây lang thang

2022-05-22 09:00:00

4 mức phạt về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đăng ký cư trú mới nhất

Dưới đây là bốn mức phạt với những vi phạm hành chính phổ biến liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đăng ký thường trú, tạm trú mà người dân cần biết.

1