lili

lili

2021-11-17 09:30:00

3 dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch hết hiệu lực thỏa thuận địa điểm

Theo Sở KH-ĐT, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn H.Nhơn Trạch, đơn vị đã có ý kiến với các đơn vị chức năng thực hiện các bước xử lý đối với 3 dự án mà văn bản thỏa thuận địa điểm hiện nay không còn hiệu lực pháp lý bao gồm: dự án Khu dân cư tại xã Phước An do Công ty CP Căn nhà Mơ ước làm chủ đầu tư; dự án Khu thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền do Công ty TNHH Xây dựng thương mại địa ốc Long Đằng làm chủ đầu tư; dự án Xây dựng bến xe theo quy hoạch tại xã Phú Hội do Công ty CP Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Các dự án nói trên đã hết thời hạn thỏa thuận địa điểm nhưng đến nay nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng để đưa dự án đi vào hoạt động. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 9-8-2018 về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh. Do đó, văn bản thỏa thuận địa điểm của 3 dự án nói trên không còn hiệu lực pháp lý.

Dự án Khu dân cư tại xã Phước An do Công ty CP Căn nhà Mơ ước làm chủ đầu tư được thỏa thuận địa điểm vào năm 2016; dự án khu thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền do Công ty TNHH Xây dựng thương mại địa ốc Long Đằng làm chủ đầu tư được thỏa thuận địa điểm vào năm 2017 và dự án Xây dựng bến xe theo quy hoạch tại xã Phú Hội do Công ty CP Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai làm chủ đầu tư được thỏa thuận địa điểm vào năm 2018.