Mac Dinh Cuong

Mây Lang Thang

2021-05-10 09:15:00

3 dự án ngàn tỉ thay đổi diện mạo TP Biên Hòa

Ba dự án này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và tạo điểm nhấn cho khu vực đô thị xung quanh TP Biên Hòa.

DA
DA1
DA2
DA3
DA4
DA5
DA6
DA7
DA8