Home / Tag
‘Bùng dịch bị xử lý, lãnh đạo đứng đầu họ sẽ khóa cứng thôi’ ‘Bùng dịch bị xử lý, lãnh đạo đứng đầu họ sẽ khóa cứng thôi’

‘Bùng dịch bị xử lý, lãnh đạo đứng đầu họ sẽ khóa cứng thôi’

-   27/09/2021 17:14

Việc chuyển đổi mô hình chống dịch thay đổi tư duy từ “Zero Covid-19” sang “sống chung với dịch”, theo các chuyên gia, là vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Chính vì vậy TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng tâm lý sợ trách nhiệm khi có dịch COVID-19, lãnh đạo sẽ \'khóa cứng\' địa phương.