largeer
Home / Tag
HỌP MẶT DOANH NGHIỆP MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024 HỌP MẶT DOANH NGHIỆP MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

HỌP MẶT DOANH NGHIỆP MỪNG XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

-   01/02/2024 12:14

Hòa chung không khí đón mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, chiều ngày 31 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình Họp mặt Doanh nghiệp mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.