largeer
Home / Tag
Bình Phước: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Môi trường Duy Tân tiếp tục một mình một ngựa trúng gói trang trí đường hoa hơn 1,87 tỷ đồng? Bình Phước: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Môi trường Duy Tân tiếp tục một mình một ngựa trúng gói trang trí đường hoa hơn 1,87 tỷ đồng?

Bình Phước: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Môi trường Duy Tân tiếp tục một mình một ngựa trúng gói trang trí đường hoa hơn 1,87 tỷ đồng?

-   31/01/2024 14:45

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại KHLCNT trang trí đường hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, gói thầu IB2400012264-00 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt mô hình, cung cấp hoa. Ký hiệu: XL do bên mời thầu Xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài chỉ có duy nhất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Môi trường Duy Tân dự thầu với giá 1.870.749.504.