Home / Tag
Vẫn tái diễn tình trạng xe quá khổ quá tải ở Gia Lai Vẫn tái diễn tình trạng xe quá khổ quá tải ở Gia Lai

Vẫn tái diễn tình trạng xe quá khổ quá tải ở Gia Lai

-   23/11/2021 09:12

Có khoảng hơn 20 chiếc xe tải chở củ mì đang đậu tập trung trước cổng của công ty và đậu tràn ra 2 bên đường để chờ đến lượt vào trong nhà máy. Qua quan sát bằng mắt thường đều dễ dàng nhận thấy tất cả các xe tải chở củ mì đều có tình trạng chở quá khổ, quá tải và không được che chắn cẩn thận.