Home / Tag
BRVT: An Thịnh Lợi trúng gói thầu hơn 12 tỷ tại dự án Xây dựng mới bãi trung chuyển rác thải Phước Tân, huyện Xuyên Mộc? BRVT: An Thịnh Lợi trúng gói thầu hơn 12 tỷ tại dự án Xây dựng mới bãi trung chuyển rác thải Phước Tân, huyện Xuyên Mộc?

BRVT: An Thịnh Lợi trúng gói thầu hơn 12 tỷ tại dự án Xây dựng mới bãi trung chuyển rác thải Phước Tân, huyện Xuyên Mộc?

-   16/10/2023 16:32

Không phải cạnh tranh, Công ty TNHH Xây dựng An Thịnh Lợi (An Thịnh Lợi) là nhà thầu duy nhất dự thầu tại gói thầu Xây dựng mới bãi trung chuyển rác thải Phước Tân, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa Vũng Tàu) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư. Một mình tham gia nên cơ hội trúng thầu của An Thịnh Lợi cũng rộng cửa hơn!