largeer
Home / Tag
Công ty Chí Sang 'chắc tay' gói thầu hơn 10 tỷ đồng của UBND xã Tân Kiên huyện Bình Chánh Công ty Chí Sang 'chắc tay' gói thầu hơn 10 tỷ đồng của UBND xã Tân Kiên huyện Bình Chánh

Công ty Chí Sang 'chắc tay' gói thầu hơn 10 tỷ đồng của UBND xã Tân Kiên huyện Bình Chánh

-   06/05/2024 08:10

Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường Bông Văn Dĩa (từ hầm chui - ranh Tân Nhựt) có giá hơn 10 tỷ đồng do UBND xã Tân Kiên làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn xét thầu, liệu có về tay Công ty TNHH Chí Sang khi chỉ duy nhất doanh nghiệp này dự thầu?