Home / Tag
Đồng Nai ra văn bản hướng dẫn người dân di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới Đồng Nai ra văn bản hướng dẫn người dân di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới

Đồng Nai ra văn bản hướng dẫn người dân di chuyển giữa các vùng trong trạng thái bình thường mới

-   20/09/2021 09:43

Việc tham gia lưu thông, đi lại được quy định rõ, đối với cấp huyện, cấp xã vùng xanh có tỷ lệ dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine áp dụng Chỉ thị 15*; có tỷ lệ từ 60-70% người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine áp dụng Chỉ thị 19* hoặc trên 70% đối với người trên 18 tuổi được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine áp dụng “bình thường mới*”.