Home / Tag
Nông dân tất bật dồn sức cho vụ tôm dịp Tết 2022 Nông dân tất bật dồn sức cho vụ tôm dịp Tết 2022

Nông dân tất bật dồn sức cho vụ tôm dịp Tết 2022

-   24/11/2021 21:30

Tính từ tháng 10 đến nay, khi địa phương áp dụng thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, giá tôm dần được khôi phục, dao động từ 190 -250 ngàn đồng/kg (loại từ 25-30 con/kg). Thương lái đổ xô mua nhưng không có hàng. Đây là tín hiệu rất đáng mừng với người nuôi tôm.