largeer
Home / Tag
Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 gọi tên Voi Bản Đôn - ca sĩ Anh Tú Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 gọi tên Voi Bản Đôn - ca sĩ Anh Tú

Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 gọi tên Voi Bản Đôn - ca sĩ Anh Tú

-   17/12/2023 10:26

Đêm concert của Ca sĩ mặt nạ mùa 2 chính thức khép lại với vị trí quán quân là Voi Bản Đôn. Đây cũng là ca sĩ Anh Tú được khán giả dự đoán trước đó.