Home / Tag
'Nhiều doanh nghiệp chết oan vì... ngăn sông cấm chợ vô lối' 'Nhiều doanh nghiệp chết oan vì... ngăn sông cấm chợ vô lối'

'Nhiều doanh nghiệp chết oan vì... ngăn sông cấm chợ vô lối'

-   02/10/2021 08:55

TS. Vũ Tiến Lộc nói: Lúc đóng lúc mở, lúc siết lúc buông, trên nói một đằng dưới làm một nẻo, tỉnh A thông đường, tỉnh B rào chắn, huyện bảo DN được vận hành bình thường, xã lại bảo người lao động ai ở đâu yên đó, ngăn sông cấm chợ vô lối làm cho DN chết oan.