Home / Tag
Từ giày, khẩu trang đến hạt nhựa sinh học đầu tiên, Việt Nam bắt đầu có chiếc cốc, cái ghế làm bằng cà phê Từ giày, khẩu trang đến hạt nhựa sinh học đầu tiên, Việt Nam bắt đầu có chiếc cốc, cái ghế làm bằng cà phê

Từ giày, khẩu trang đến hạt nhựa sinh học đầu tiên, Việt Nam bắt đầu có chiếc cốc, cái ghế làm bằng cà phê

-   10/11/2021 09:15

Nếu như trước đây, những loại vật liệu thay thế nhựa vẫn còn là một khái niệm của tương lai, thì giờ đây, đại dịch cùng những vấn đề môi trường hiện hữu đã khiến giải pháp này đến gần hơn trong hiện tại. Tại Việt Nam, sự ra đời của nhựa sinh học từ cà phê và những ứng dụng vô cùng thực tế đã mở ra một hướng đi đầy kì vọng trong mục tiêu bảo vệ môi trường, vì một thế giới 'không plastic'.