largeer
Home / Tag
TP HCM: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 tiếp tục một mình một ngựa tham gia gói thầu của UBND Phường Thạnh Xuân TP HCM: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 tiếp tục một mình một ngựa tham gia gói thầu của UBND Phường Thạnh Xuân

TP HCM: Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 tiếp tục một mình một ngựa tham gia gói thầu của UBND Phường Thạnh Xuân

-   30/11/2023 16:30

Cụ thể gói thầu XL1: Thi công xây dựng tại KHLCNT rào ranh bảo vệ các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn quận (đợt 1) do UBND phường Thạnh Xuân làm chủ đầu tư. Chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 dự thầu với giá 361.992.102.