largeer
Home / Tag
TP HCM: Duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 dự thầu gói thi công của Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Thới Nhất TP HCM: Duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 dự thầu gói thi công của Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Thới Nhất

TP HCM: Duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 dự thầu gói thi công của Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Thới Nhất

-   24/11/2023 17:01

Cụ thể, gói thầu XL1: Thi công xây dựng thuộc KHLCNT Rào ranh bảo vệ các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn quận (đợt 1) đóng thầu ngày 22/11/2023 chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 tham gia với giá dự thầu 265.099.993.