Home / Tag
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế: Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện không thông qua mặt trận tỉnh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế: Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện không thông qua mặt trận tỉnh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế: Hoài Linh, Thủy Tiên làm từ thiện không thông qua mặt trận tỉnh

-   12/10/2021 07:03

'Họ có đề nghị chúng tôi đưa danh sách những người cần cứu trợ bão lũ cho họ. Tuy nhiên chúng tôi không đồng ý và đề nghị họ phối hợp với mặt trận tỉnh. Nếu phối hợp, chúng tôi sẽ lập danh sách người cần cứu trợ, tổ chức lễ trao, có xác nhận của địa phương nhằm tránh trao nhầm đối tượng. Nhưng phía các nghệ sĩ không chịu rồi họ tự đi trao' - ông Nguyễn Nam Tiến, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế nói.