Home / Tag
Cục Cảnh sát hình sự làm rõ các tố cáo về hoạt động từ thiện trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020 Cục Cảnh sát hình sự làm rõ các tố cáo về hoạt động từ thiện trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020

Cục Cảnh sát hình sự làm rõ các tố cáo về hoạt động từ thiện trong đợt bão lũ ở miền Trung năm 2020

-   03/10/2021 12:24

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc thiếu minh bạch trong giải ngân tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Thậm chí, một số nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hàng trăm tỉ đồng bằng tài khoản cá nhân, dư luận vẫn băn khoăn về tính minh bạch khi giải ngân số tiền lớn này. Trong khi đó, các quy định quản lý về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền từ thiện vẫn còn những khoảng trống.