Home / Tag
Luật sư có sứ mệnh bảo vệ sự độc lập của tư pháp Luật sư có sứ mệnh bảo vệ sự độc lập của tư pháp

Luật sư có sứ mệnh bảo vệ sự độc lập của tư pháp

-   10/10/2021 08:12

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã khẳng định vai trò, năng lực của đội ngũ Luật sư trong việc thực hiện chức năng xã hội nghề nghiệp cao quý, góp bảo vệ công lý. Không cần vinh danh, khen thưởng, trong các vụ án đã được minh oan, đã được khôi phục danh dự, bồi thường từ năm 2009 đến nay đều có vai trò của các Luật sư kiên trì trợ giúp người bị oan, thực hiện sứ mệnh cao cả của nghề Luật sư.