Home / Tag
Đồng Nai: Sẽ thí điểm truy xuất nguồn gốc thịt heo theo hướng công nghệ cao tại các chợ truyền thống Đồng Nai: Sẽ thí điểm truy xuất nguồn gốc thịt heo theo hướng công nghệ cao tại các chợ truyền thống

Đồng Nai: Sẽ thí điểm truy xuất nguồn gốc thịt heo theo hướng công nghệ cao tại các chợ truyền thống

-   02/11/2021 15:10

TS. Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Te-food International - đơn vị tư vấn, triển khai chương trình Te-food bằng công nghệ blockchain (phần mềm truy xuất nguồn gốc, quản lý chăn nuôi) tại Đồng Nai cho biết, trong thời gian tới, Te-food sẽ cập nhật nhiều tính năng mới cho hệ thống quản lý truy xuất chuỗi cung ứng thịt heo trên địa bàn Đồng Nai.