Home / Tag
60 thí sinh có điểm xét từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng 1 đại học 60 thí sinh có điểm xét từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng 1 đại học

60 thí sinh có điểm xét từ 29,5 trở lên trượt nguyện vọng 1 đại học

-   20/09/2021 20:08

Trong 61 em có điểm thi từ 29,5 trở lên không trúng tuyển nguyện vọng nào thì có 60 em chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, chỉ có 1 em đặt 2 nguyện vọng. Trong đó, 59 em có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 1 nguyện vọng, bao gồm 57 em tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước (có lẽ thuộc đối tượng đã đi nghĩa vụ nay được cử đi thi).