Home / Tag
TP.Biên Hòa hỗ trợ kinh phí cho F0, F1 cách ly tại nhà, tạm ngưng thí điểm học sinh đi học trở lại tại Trường THCS Thống Nhất TP.Biên Hòa hỗ trợ kinh phí cho F0, F1 cách ly tại nhà, tạm ngưng thí điểm học sinh đi học trở lại tại Trường THCS Thống Nhất

TP.Biên Hòa hỗ trợ kinh phí cho F0, F1 cách ly tại nhà, tạm ngưng thí điểm học sinh đi học trở lại tại Trường THCS Thống Nhất

-   22/11/2021 08:34

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, những trường hợp là F0, F1 phải điều trị, cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-12-2021 được hỗ trợ tiền ăn 80 ngàn đồng/người/ngày. Riêng trẻ em dưới 16 tuổi là F0 phải cách ly điều trị do Covid-19 được hỗ trợ thêm 1 lần mức 1 triệu đồng/trẻ.