Home / Tag
Đồng Nai: Dân bức xúc vì trưởng khu phố xét duyệt hỗ trợ tùy hứng, thích thì nhận đơn, không thích thì trả về Đồng Nai: Dân bức xúc vì trưởng khu phố xét duyệt hỗ trợ tùy hứng, thích thì nhận đơn, không thích thì trả về

Đồng Nai: Dân bức xúc vì trưởng khu phố xét duyệt hỗ trợ tùy hứng, thích thì nhận đơn, không thích thì trả về

-   14/10/2021 11:36

'Chủ trương như vậy, cho phép như thế mà Tổ trưởng, Trưởng khu phố không thực hiện thì Bí thư, chủ tịch phải chấn chỉnh ngay chứ để dân kêu quá sao được. Người dân không đói thực phẩm nhưng họ cần tiền để mua sữa cho con và những đồ dùng vật dụng thiết yếu. Do đó, việc chi hỗ trợ cho người dân cần phải có sự công bằng. Nơi nào nhận thức chưa rõ thì phải quát triệt lại để đồng bộ lo cho dân, có vậy mới an dân được'- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết.