Home / Tag
Liên quan việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Sonadezi: Khối tài sản 11,4 tỷ đồng bị 'bỏ quên'? Liên quan việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Sonadezi: Khối tài sản 11,4 tỷ đồng bị 'bỏ quên'?

Liên quan việc chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Sonadezi: Khối tài sản 11,4 tỷ đồng bị 'bỏ quên'?

-   01/05/2023 09:22

Khối trường học 5 tầng trị giá 11,4 tỷ đồng thuộc trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi (Trường Cao đẳng Sonadezi) được hình thành phần lớn từ vốn Nhà nước, tuy nhiên khi định giá tài sản trước khi đem chuyển nhượng vốn cho tư nhân, nhà trường đã “bỏ sót” tài sản này.