Home / Tag
Công ty Tân Thành không đối thủ tại gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên Công ty Tân Thành không đối thủ tại gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên

Công ty Tân Thành không đối thủ tại gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên

-   24/10/2023 19:06

Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành được trao gói thầu xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư. Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng.

Bình Dương chi hơn 18 tỷ xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương chi hơn 18 tỷ xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên

Bình Dương chi hơn 18 tỷ xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên

-   05/10/2023 17:21

Với mục tiêu nhằm đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, phục vụ cho công chức, viên chức, nhân viên và người dân khi đến thực hiện các thủ tục hàn chính. Gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án xây dựng mới Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bắc Tân Uyên đang mở thầu từ 4-14/10/2023 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Việt Trẻ làm bên mời thầu.