Home / Tag
Đồng Nai: Gia tăng trẻ dưới 18 tuổi mắc Covid-19  Đồng Nai: Gia tăng trẻ dưới 18 tuổi mắc Covid-19 

Đồng Nai: Gia tăng trẻ dưới 18 tuổi mắc Covid-19 

-   16/11/2021 20:03

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Y tế, từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 13 ngàn trẻ dưới 18 tuổi mắc Covid-19/tổng số hơn 79 ngàn ca mắc Covid-19 toàn tỉnh. Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em tăng cao kể từ khi tỉnh bước vào giai đoạn bình thường mới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại… bình thường.