Home / Tag
Long An: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ được chỉ định thầu xây mới 5 trạm y tế phường thuộc dự án hơn 160 tỷ Long An: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ được chỉ định thầu xây mới 5 trạm y tế phường thuộc dự án hơn 160 tỷ

Long An: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ được chỉ định thầu xây mới 5 trạm y tế phường thuộc dự án hơn 160 tỷ

-   11/09/2023 17:43

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN VIỆT MỸ (Tân Việt Mỹ) cùng liên danh liên tiếp được chỉ định thầu gói xây lắp thuộc dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã của Long An. Thậm chí trong ngày 22/8/2023, Tân Việt Mỹ cùng liên danh được chỉ định thầu 3 gói xây lắp liền trị giá gần 22 tỷ đồng.