Home / Tag
Muốn mua bất động sản giá tốt nên đợi đến giữa tháng 8! Muốn mua bất động sản giá tốt nên đợi đến giữa tháng 8!

Muốn mua bất động sản giá tốt nên đợi đến giữa tháng 8!

-   17/07/2021 09:46

Tác gải Trần Khánh Quang có bài viết chia sẻ trên, vietnambusinessinsider.vn về thông tin "Muốn mua bất động sản giá tốt nên đợi đến giữa tháng 8!", tại sao lại như vậy? Theo tác gải bài viết thì hiện nay, có những giao dịch mà người mua có thể mua được với giá tốt, giảm 3%- 5%. Tuy nhiên, nếu muốn tốt hơn nữa tôi nghĩ tới giữa tháng 8 cứ mạnh dạn đi trả giá. Ai mà giảm giá 10%-15%, thì mua vô ngay. Đó là giá tốt.