Home / Tag
Luật sư kêu trời với quyết định kháng nghị của Tòa án nhân dân tối cao Luật sư kêu trời với quyết định kháng nghị của Tòa án nhân dân tối cao

Luật sư kêu trời với quyết định kháng nghị của Tòa án nhân dân tối cao

-   04/10/2021 10:43

Là người tham gia xuyên suốt vụ án Luật sư Nguyễn Minh Thuận (Đoàn Luật sư TP. HCM) – cho biết: Việc kháng nghị là theo thủ tục tố tụng mà pháp luật đã quy định. Tuy nhiên, kháng nghị của TANDTC đã không chỉ ra được Quyết định giám đốc thẩm của TANDCC tại TP. HCM vận dụng sai pháp luật ở điểm nào mà chỉ lập lại quan điểm xét xử của hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm rồi quyết định một cách chủ quan.