Home / Tag
Giảm thời gian tính tiền sử dụng đất cho dự án từ 3 năm xuống còn nửa tháng Giảm thời gian tính tiền sử dụng đất cho dự án từ 3 năm xuống còn nửa tháng

Giảm thời gian tính tiền sử dụng đất cho dự án từ 3 năm xuống còn nửa tháng

-   08/11/2021 16:15

Từ năm 2011-2020, TP Hồ Chí Minh đã thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đạt 160.787 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,58% tổng thu ngân sách của thành phố. Song với một thị trường bất động sản (BĐS) lớn nhất nước với cả nghìn dự án nhà ở đã được triển khai, thì kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai.