largeer
Home / Tag
NÊN MUA HAY THUÊ CHUNG CƯ? NÊN MUA HAY THUÊ CHUNG CƯ?

NÊN MUA HAY THUÊ CHUNG CƯ?

-   22/04/2023 10:54

Chả là cũng không muốn viết một bài dài thế này để phân tích đâu, nhưng vì phụ huynh cứ hỏi sao không mua nhà nên phải cố viết một bài phân tích tử tế để thuyết phục điều mình nói là đúng.