Home / Tag
Thuận tình ly hôn: Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn phải có những nội dung gì? Thuận tình ly hôn: Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn phải có những nội dung gì?

Thuận tình ly hôn: Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn phải có những nội dung gì?

-   20/07/2021 17:45

Trong hôn nhân, khi vợ và chồng có nhiều bất đồng, mâu thuẫn, không thể sống chung dưới một mái nhà, mục đích hôn nhân không đạt được thì tất yếu vấn đề ly hôn sẽ được đặt ra. Dưới góc độ pháp luật, có hai hình thức ly hôn, trong đó có thuận tình ly hôn. Để được Tòa án thụ lý giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn thì phải có Đơn yêu cầu. Vậy trong Đơn này phải có những nội dung gì theo quy định pháp luật?