Home / Tag
Dân phản ánh 'thư mời test nhanh tự trả phí' ở Long An, huyện nói vận động chứ không bắt buộc Dân phản ánh 'thư mời test nhanh tự trả phí' ở Long An, huyện nói vận động chứ không bắt buộc

Dân phản ánh 'thư mời test nhanh tự trả phí' ở Long An, huyện nói vận động chứ không bắt buộc

-   21/07/2021 13:30

Người dân ở xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, họ có nhận được thư mời do UBND xã ban hành với nội dung mời đến địa điểm test nhanh sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ các hộ dân trên địa bàn huyện Tân Trụ. Tuy nhiên, trong thư mời này ghi 'chi phí: test sàng lọc hộ dân tự chi trả'.