Home / Tag
Sản phẩm Clinxy Gel tắm & vệ sinh phụ nữ không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị thu hồi Sản phẩm Clinxy Gel tắm & vệ sinh phụ nữ không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị thu hồi

Sản phẩm Clinxy Gel tắm & vệ sinh phụ nữ không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị thu hồi

-   30/09/2021 11:54

Mới đây, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 11331 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cụ thể theo văn bản này, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô mỹ phẩm Clinxy Gel tắm & vệ sinh phụ nữ; trên nhãn sản phẩm ghi các nội dung: 'Số lô: 0065; ngày sản xuất: 03/7/2020; hạn dùng: 03/7/2023; Công ty TNHH MTV MP Minh Phước sản xuất và phân phối'.