largeer
Home / Tag
Đông Nam bộ đang bước vào cao điểm thu hoạch điều nhưng nông dân mất vui do điều mất mùa, rớt giá Đông Nam bộ đang bước vào cao điểm thu hoạch điều nhưng nông dân mất vui do điều mất mùa, rớt giá

Đông Nam bộ đang bước vào cao điểm thu hoạch điều nhưng nông dân mất vui do điều mất mùa, rớt giá

-   10/04/2023 09:07

Tại tỉnh Bình Phước (nơi có hơn 150.000ha điều), nông dân như đang “ngồi trên lửa”, vì đầu vụ giá thu mua hạt điều tươi 26.000 đồng/kg, nay giảm còn 22.000 đồng/kg. Không chỉ mất giá, sản lượng điều thu được trong vụ này của nông dân cũng giảm 30%-40% so với vụ trước.