Home / Tag
Công ty Nguyễn Chương – công ty Thiên Phú Thịnh có “mối quan hệ” như thế nào ? Công ty Nguyễn Chương – công ty Thiên Phú Thịnh có “mối quan hệ” như thế nào ?

Công ty Nguyễn Chương – công ty Thiên Phú Thịnh có “mối quan hệ” như thế nào ?

-   11/09/2023 10:41

Đầu năm 2017, 03 gói thầu đầu tiên cty Thiên Phú Thịnh trúng thầu là do cty Nguyễn Chương là bên mời thầu, năm 2022 có 01 gói. Sau đó, 2 công ty này là liên danh nhà thầu trúng thầu liên tiếp tổng 3 gói thầu trong 8 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Chương - Thiên Phú Thịnh liên danh trúng hàng loạt gói thầu tại Đồng Nai Nguyễn Chương - Thiên Phú Thịnh liên danh trúng hàng loạt gói thầu tại Đồng Nai

Nguyễn Chương - Thiên Phú Thịnh liên danh trúng hàng loạt gói thầu tại Đồng Nai

-   10/09/2023 17:18

Tỷ lệ trúng thầu 100% với chỉ 5 nhân viên, công ty có 7 bộ phận, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Chương vẫn trúng hàng loạt gói thầu thi công xây dựng và tư vấn chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai.