largeer
Home / Tag
'Một mình một ngựa' dự thầu, Công ty Thiên Kim Bình Định có trúng gói thầu hơn 1.7 tỷ đồng? 'Một mình một ngựa' dự thầu, Công ty Thiên Kim Bình Định có trúng gói thầu hơn 1.7 tỷ đồng?

'Một mình một ngựa' dự thầu, Công ty Thiên Kim Bình Định có trúng gói thầu hơn 1.7 tỷ đồng?

-   07/05/2024 10:15

Mới đây ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn vừa mở gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng điều chỉnh, bổ sung khu tái định cư A9 và A10 trị giá hơn 1,7 tỷ, nhưng chỉ có một mình Công ty TNHH Thiên Kim Bình Định dự thầu.