Home / Tag
Tại sao pháp luật đã cho phép cá nhân nhận thế chấp đất đai, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện? Tại sao pháp luật đã cho phép cá nhân nhận thế chấp đất đai, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện?

Tại sao pháp luật đã cho phép cá nhân nhận thế chấp đất đai, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện?

-   14/10/2021 10:32

Đã có địa phương triển khai, có địa phương còn chưa cho phép. Trước đó trong văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT trả lời công dân, Đại biểu Quốc hội đã khẳng định pháp luật hiện nay cho phép việc này và hai Bộ cũng thể hiện chủ trương đồng ý, cho phép để các địa phương triển khai. Tuy nhiên một số địa phương, cụ thể là Văn phòng đăng ký đất ký quyền sử dụng đất và các Tổ chức hành nghề công chứng, còn viện một số lý do để chưa cho người dân đăng ký. Liệu những lý do này có đúng và thuyết phục?