largeer
Home / Tag
Cơ sở làm đẹp tại số 2B – 2C Hồ Xuân Hương bị đóng cửa nhiều lần vẫn hoạt động? Cơ sở làm đẹp tại số 2B – 2C Hồ Xuân Hương bị đóng cửa nhiều lần vẫn hoạt động?

Cơ sở làm đẹp tại số 2B – 2C Hồ Xuân Hương bị đóng cửa nhiều lần vẫn hoạt động?

-   03/01/2024 16:07

Một cơ sở thẩm mỹ tại quận 3 (TP.HCM) đã nhiều lần thay tên đổi chủ rồi tái diễn vi phạm hành chính, thách thức cơ quan chức năng.